.
ولادیمیر کلیچکو، اسطوره بوکس اوکراینی و قهرمان دو دوره سنگین‌وزن جهان، کالکشن …

. ولادیمیر کلیچکو، اسطوره بوکس اوکراینی و قهرمان دو دوره سنگین‌وزن جهان، کالکشن …

. ولادیمیر کلیچکو، اسطوره بوکس اوکراینی و قهرمان دو دوره سنگین‌وزن جهان، کالکشن NFT خود را برای حمایت از اوکراین منتشر می‌کند. او گفته است که درآمد حاصل از این کالکشن به صلیب سرخ اوکراین و یونیسف اختصاص داده می‌شود. کلیچکو در بیانیه‌ای به فواید NFT اشاره‌کرده و آن را...