.
طبق داده‌های سنتیمنت از وال‌های بیت‌کوین، می‌توان دید که دارایی وال‌ها به کم‌ت…

. طبق داده‌های سنتیمنت از وال‌های بیت‌کوین، می‌توان دید که دارایی وال‌ها به کم‌ت…

. طبق داده‌های سنتیمنت از وال‌های بیت‌کوین، می‌توان دید که دارایی وال‌ها به کم‌ترین میزان خود از نوامبر سال ۲۰۲۰ رسیده است. این موضوع را می‌توان در آدرس‌های هزار بیت‌کوینی نیز مشاهده کرد که مدت‌هاست در حال نزول است. می‌توان گفت اطلاعات فوق تاییدی بر پایان این چرخه...