امریکن کمپوس می گوید مدیر عامل صندوق تامینی، تصاحب صندلی هیئت مدیره را پیگیری نکرد

امریکن کمپوس می گوید مدیر عامل صندوق تامینی، تصاحب صندلی هیئت مدیره را پیگیری نکرد

زمان خبر:53 دقیقه قبل(رویترز) – امریکن کمپوس (NYSE:ACC)، بزرگترین مالک خوابگاه دانشجویی در ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که رئیس صندوق سرمایه گذاری Land & Buildings مصاحبه ای را برای موضع گیری در زمینه هیئت مدیره شرکت پیگیری نکرده است.صندوق فعال به دنبال یک صندلی...