.
همچنان که السالوادور به حمایت از پذیرش کریپتو ادامه می‌دهد، ایندیرا کمپیس، سنا…

. همچنان که السالوادور به حمایت از پذیرش کریپتو ادامه می‌دهد، ایندیرا کمپیس، سنا…

. همچنان که السالوادور به حمایت از پذیرش کریپتو ادامه می‌دهد، ایندیرا کمپیس، سناتور مکزیکی نیز اعلام کرده که مکزیک نیز به قانونی بودن بیت‌کوین نیاز دارد. این سناتور در سفرش به السالوادور اشاره کرد که پذیرش بیت‌کوین باعث تغییرات زیادی در السالوادور شده و اکنون دیگر بحث...