کالیفرنیا مجدداً امکان مشارکت ارزهای دیجیتال در کمپین‌های سیاسی محلی و ایالتی را فراهم می‌کند

کالیفرنیا مجدداً امکان مشارکت ارزهای دیجیتال در کمپین‌های سیاسی محلی و ایالتی را فراهم می‌کند

زمان خبر:2 دقیقه قبلپس از لغو ممنوعیت توسط کمیسیون اعمال سیاسی منصفانه ایالت (FPPC) در روز پنجشنبه، نامزدهای دفاتر ایالتی و محلی در کالیفرنیا بار دیگر مجاز به پذیرش کمک های مالی به ارزهای دیجیتال خواهند بود که ممنوعیت در سال 2018(1397) اعمال شد.کالیفرنیا یکی از 9...
.
ایرلند به دنبال اجرای اصلاحیه جدیدی برای ممنوعیت تامین مالی کمپین‌های ارزهای د…

. ایرلند به دنبال اجرای اصلاحیه جدیدی برای ممنوعیت تامین مالی کمپین‌های ارزهای د…

. ایرلند به دنبال اجرای اصلاحیه جدیدی برای ممنوعیت تامین مالی کمپین‌های ارزهای دیجیتال است. این کشور به دلیل ترس از استفاده احتمالی روسیه از این سیستم، در نظر دارد تا اهدای ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کند. . این کشور یک پیش‌نویس قانونی جدید را تهیه کرده که کمک‌های...