.
بنابر گزارش‌های محلی بانک مرکزی پاکستان  قصد دارد رمز‌ارزها را ممنوع کند.
.
اگ…

. بنابر گزارش‌های محلی بانک مرکزی پاکستان قصد دارد رمز‌ارزها را ممنوع کند. . اگ…

. بنابر گزارش‌های محلی بانک مرکزی پاکستان قصد دارد رمز‌ارزها را ممنوع کند. . اگرچه وزارت دارایی و نهاد قانون‌گذار این کشور هنوز تصمیمی بر ممنوعیت کلی رمز‌ارزها در پاکستان را اتخاذ نکرده‌اند اما بانک دولتی پاکستان (SBP) به دنبال ممنوعیت تمام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال...