.
در کنفرانس ۲۰۲۲ بیت‌کوین که در میامی آمریکا برگزار شد، کش‌اپ از قابلیت جدید خو…

. در کنفرانس ۲۰۲۲ بیت‌کوین که در میامی آمریکا برگزار شد، کش‌اپ از قابلیت جدید خو…

. در کنفرانس ۲۰۲۲ بیت‌کوین که در میامی آمریکا برگزار شد، کش‌اپ از قابلیت جدید خود برای کاربران آمریکایی رونمایی کرد. این ویژگی، به کاربران آمریکایی این امکان را می‌دهد که بخشی یا همه حقوق واریزی خود را به بیت‌کوین تبدیل کنند. . کش اپ توسط شرکت بلاک (با مالکیت جک...