.
مایکرواستراتژی یک کنفرانس مجازی دو روزه آموزشی در مورد مزایای استفاده از بیت‌ک…

. مایکرواستراتژی یک کنفرانس مجازی دو روزه آموزشی در مورد مزایای استفاده از بیت‌ک…

. مایکرواستراتژی یک کنفرانس مجازی دو روزه آموزشی در مورد مزایای استفاده از بیت‌کوین در کسب‌وکارهای بزرگ و دیگر نوآوری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال برگزار خواهد کرد. مایکل سیلور، مدیرعامل مایکرواستراتژی برگزاری این رویداد را در حساب‌رسمی توییتر خود اعلام کرده و آن را یک...