قبل از معامله حتما این چک لیست را برای خودتان پر کنید
وقتی حرف از چک لیست معاملا…

قبل از معامله حتما این چک لیست را برای خودتان پر کنید وقتی حرف از چک لیست معاملا…

💥قبل از معامله حتما این چک لیست را برای خودتان پر کنید💥 وقتی حرف از چک لیست معاملات میشه،با خودتان فکر می کنید وااای چه کار پیچیده ای باید انجام بدید. اما درواقع فقط کافیه یک دقیقه وقت بگذارید و ببینید مواردی که تیک میخوره با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داره یا...