چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟
این مثالی که زدیم یکی…

چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟ این مثالی که زدیم یکی…

چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟ این مثالی که زدیم یکی از چندین راه استفاده از میانگین متحرک است اما شما خودتون میتونید میانگین متحرک رو با الگوهای دیگه تکنیکالی مقایسه کنید و با دو یا سه تایید اقدام به ورود کنید… خلاقیت در استفاده از...