.
درحالی‌که روسیه با کوچک‌ترین بهانه‌ها بزرگ‌ترین جنگ چند دهه اخیر را آغاز کرده …

. درحالی‌که روسیه با کوچک‌ترین بهانه‌ها بزرگ‌ترین جنگ چند دهه اخیر را آغاز کرده …

. درحالی‌که روسیه با کوچک‌ترین بهانه‌ها بزرگ‌ترین جنگ چند دهه اخیر را آغاز کرده است، کشورها واکنش‌های عجیب و متفاوتی داشته‌اند. دانمارک به‌عنوان نخستین کشور اروپایی، دست کمک به‌سوی اوکراین دراز کرده و یک گروه نظامی به این کشور اعزام کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا...
: 
هر سهم نماینده کوچک‌ترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده سهام…

: هر سهم نماینده کوچک‌ترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده سهام…

: هر سهم نماینده کوچک‌ترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده سهام یک شرکت، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. برای مثال، اگر شرکتی به تعداد یک‌میلیون سهم منتشر کرده و شخصی مالک یک هزار سهم در این شرکت باشد، او...