.
رشیدی کوچی، نماینده مرودشت عنوان کرده است خودروهای خارجی‌ای وارد کشور می‌شود ک…

. رشیدی کوچی، نماینده مرودشت عنوان کرده است خودروهای خارجی‌ای وارد کشور می‌شود ک…

. رشیدی کوچی، نماینده مرودشت عنوان کرده است خودروهای خارجی‌ای وارد کشور می‌شود که حجم موتور آن‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و سقف قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۲۵‌ هزار دلار باشد. با توجه به قیمت دلار بازار آزاد، احتمالا قیمت خودروهای وارداتی حدود ۷۵۰ میلیون تومان خواهد...