بانک اسلامی مستقر در کویت وارد متاورس می شود

بانک اسلامی مستقر در کویت وارد متاورس می شود

زمان خبر:3 دقیقه قبلدر اتفاقی که برای اولین بانک اسلامی عنوان شده است، بانک Warba مستقر در کویت، اخیراً گفت که اکنون دو مکان در متاورس را تصاحب کرده است، یکی در پلتفرم Decentraland و دیگری در Sandbox. انتظار می رود حضور بانک در متاورس ارتباط آن را با نسل جوان تقویت...