.
کوین‌مارکت‌کپ از زمان کنفرانس خود و اتفاقاتی که در آن رخ خواهد داد، خبر داده ا…

. کوین‌مارکت‌کپ از زمان کنفرانس خود و اتفاقاتی که در آن رخ خواهد داد، خبر داده ا…

. کوین‌مارکت‌کپ از زمان کنفرانس خود و اتفاقاتی که در آن رخ خواهد داد، خبر داده است. این کنفرانس از ۲۶ می و ساعت ۶ونیم عصر به وقت تهران تا ۲۷ می در همان ساعت برگزار می‌شود. در این کنفرانس به بررسی پروژه‌های موفق وب ۳، سخنرانی سی‌زی، مایکل سیلور، سامسون مو و بسیاری...