.
شیبا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۵٪ رشد داشته و بر اساس داده‌های رتبه‌بندی کوین‌ما…

. شیبا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۵٪ رشد داشته و بر اساس داده‌های رتبه‌بندی کوین‌ما…

. شیبا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۵٪ رشد داشته و بر اساس داده‌های رتبه‌بندی کوین‌مارکت کپ، پانزدهمین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است. افزایش چشمگیر ارزش بازار و پذیرش این رمزارز باعث جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران شده و این ارز در کمتر از یک سال با رشد ارزش ۱۲۱...