.
پلتفرم‌های رمزارزی اتراسکن و کوین‌گکو هشدارهایی را در مورد حملات فیشینگ روی پل…

. پلتفرم‌های رمزارزی اتراسکن و کوین‌گکو هشدارهایی را در مورد حملات فیشینگ روی پل…

. پلتفرم‌های رمزارزی اتراسکن و کوین‌گکو هشدارهایی را در مورد حملات فیشینگ روی پلتفرم‌های خود منتشر کرده‌اند؛ برخی از پاپ‌آپ‌های متامسک در این پلتفرم‌ها کاربران را وادار می‌کنند تا کیف‌پول‌های خود را به وب‌سایت متصل کنند و انجام این کار با شروع هک همراه خواهد بود؛ به...