تحلیل تکنیکال فایل کوین(FIL)؛ شنبه 29 مرداد

تحلیل تکنیکال فایل کوین(FIL)؛ شنبه 29 مرداد

زمان خبر:10 دقیقه قبلجفت ارز FIL/USDT در طول روند بازیابی ماه گذشته ، یک الگوی پرچم در تایم فریم روزانه ایجاد کرد. این الگوی گاوی قرار بود منجر به افزایش فشار خرید شود و قیمت فایل کوین به سطوح بالاتر برسد.با این حال، اخبار اخیر مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده...