.
آمارهای منتشرشده از ماه فوریه نشان می‌دهد که حجم معاملات صرافی ارز دیجیتال کوی…

. آمارهای منتشرشده از ماه فوریه نشان می‌دهد که حجم معاملات صرافی ارز دیجیتال کوی…

. آمارهای منتشرشده از ماه فوریه نشان می‌دهد که حجم معاملات صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس برای دومین ماه متوالی در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی داشته است. علیرغم افزایش معاملات استیبل‌کوین در چندین صرافی متمرکز، کوین‌بیس شاهد کاهش حجم معاملات در ماه فوریه نسبت به سال گذشته بوده و...