کپسول استارلاینر بوئینگ در آزمایش پرواز بدون خدمه به ایستگاه فضایی پیوست

کپسول استارلاینر بوئینگ در آزمایش پرواز بدون خدمه به ایستگاه فضایی پیوست

زمان خبر:2 ثانیه قبلکپسول خدمه جدید استارلاینر بوئینگ (NYSE:BA) روز جمعه برای اولین بار به ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) نشست و یک هدف اصلی را در یک پرواز آزمایشی با ریسک بالا در مدار بدون فضانوردان انجام داد.در حال حاضر در محل استقرار یک خدمه هفت نفره است و تقریباً...
کپسول استارلاینر بوئینگ در آزمایش پرواز بدون خدمه به ایستگاه فضایی پیوست

کپسول استارلاینر بوئینگ در آزمایش پرواز بدون خدمه به ایستگاه فضایی رسید

زمان خبر:5 ثانیه قبلبا توجه به گزارش رویترز فلوریدا، کپسول جدید خدمه استارلاینر ساخته شده توسط شرکت بوئینگ (NYSE:BA)، برای اولین بار در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) روز جمعه لنگر انداخت و یک هدف اصلی را در یک پرواز آزمایشی بدون فضانورد که وارد مدار می شود، با ریسک...