کیوکو فایننس با موفقیت دور سرمایه گذاری 3 میلیون دلاری، تحت رهبری برندهای Animoca را دریافت کرد

کیوکو فایننس با موفقیت دور سرمایه گذاری 3 میلیون دلاری، تحت رهبری برندهای Animoca را دریافت کرد

زمان خبر:23 دقیقه قبلارائه دهنده اعتبار DAO-to-DAO و بازار وام دهنده GameFi NFT زنجیره ای متقابل، کیوکو فایننس (Kyoko) با موفقیت یک دور سرمایه گذاری خصوصی 3 میلیون دلاری را جمع آوری کرد. به طور دقیق تر، دور تامین مالی توسط برندهای Animoca با سرمایه‌گذاران دیگری مانند...