.
گاوین وود، دانشمند علوم کامپیوتر بریتانیایی و از بنیان‌گذاران اتریوم، پولکادات…

. گاوین وود، دانشمند علوم کامپیوتر بریتانیایی و از بنیان‌گذاران اتریوم، پولکادات…

. گاوین وود، دانشمند علوم کامپیوتر بریتانیایی و از بنیان‌گذاران اتریوم، پولکادات و کوساما در مورد آنچه در سال ۲۰۲۱ در پروژه پولکادات گذشت و آنچه در ۲۰۲۲ پیش خواهد آمد، سخنرانی کرده است. . او در این سخنرانی اظهار داشت پولکادات یک پروتکل شبکه‌ای است که محیطی کاربردی از...