.
سرمایه گذاری،سرمایه گذاران خطر پذیر یا همان ونچر کپیتال‌ها در سال ۲۰۲۱ رشد بسی…

. سرمایه گذاری،سرمایه گذاران خطر پذیر یا همان ونچر کپیتال‌ها در سال ۲۰۲۱ رشد بسی…

. سرمایه گذاری،سرمایه گذاران خطر پذیر یا همان ونچر کپیتال‌ها در سال ۲۰۲۱ رشد بسیاری داشته است. . بنابر گزارش‌ها فقط در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱، تعداد معاملات ونچر کپیتال‌ها ۵۶٬۷٪ افزایشه یافته است و ارزش‌این معاملات رشد ۲۳۴٬۴درصدی را تجربه کرده اند. . به نظر شما این...