بلاکچین Bholdus ، ممیزی Certik را با نمره 89 گذراند!

بلاکچین Bholdus ، ممیزی Certik را با نمره 89 گذراند!

بولدوس(Bholdus)، یک پلتفرم بلاکچین جدید، مناسب برای انواع موارد استفاده از دیفای (DeFi) و NFT، یک نقطه عطف مهم را به دست آورده است.سرتیک(Certik)، Bholdus را ممیزی کردبر اساس انتشار Certik Report، یک پلتفرم بلاک چین با عملکرد بالا برای برنامه های غیر متمرکز، ممیزی...