.
چند وقتی است که قیمت بلیت هواپیما و تعیین کف قیمتی برای آن با مخالف‌ها و چالش‌…

. چند وقتی است که قیمت بلیت هواپیما و تعیین کف قیمتی برای آن با مخالف‌ها و چالش‌…

. چند وقتی است که قیمت بلیت هواپیما و تعیین کف قیمتی برای آن با مخالف‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است. سازمان هواپیمایی کشور مخالف نرخ‌گذاری کف قیمت ۶۰۰ هزار تومانی بوده و معتقد است که این کار رقابت ناسالمی را در صنعت هوایی به وجود خواهد آورد. با وجودی که اعلام کف قیمت...