.یک گروه دو حزبی از قانونگذاران ایالات متحده قوانینی را برای تغییر الزامات گزار…

.یک گروه دو حزبی از قانونگذاران ایالات متحده قوانینی را برای تغییر الزامات گزار…

. یک گروه دو حزبی از قانونگذاران ایالات متحده قوانینی را برای تغییر الزامات گزارش مالیاتی ارائه کرده اند . . نمایندگان مجلس نمایندگان پاتریک مک‌هنری و تیم رایان قانون حفظ نوآوری در آمریکا را معرفی کردند که تعریف کارگزار را همانطور که در HR 3684 تعریف شده است، لایحه...