.
بانک گالیشا به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی آرژانتین از نظر ارزش بازار، اخیرا گز…

. بانک گالیشا به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی آرژانتین از نظر ارزش بازار، اخیرا گز…

. بانک گالیشا به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی آرژانتین از نظر ارزش بازار، اخیرا گزینه خریدوفروش ارزهای دیجیتال را در پلتفرم خود اضافه کرده است. این بانک یک قابلیت جدید را در بخش سرمایه‌گذاری اپلیکیشن خود فعال کرده است تا کاربران بتوانند از این طریق رمزارزهایی مانند...