.
تعداد آدرس‌های گیرنده و فرستنده رمزارز به صرافی‌ها افت شدیدی داشته و به کف یک‌…

. تعداد آدرس‌های گیرنده و فرستنده رمزارز به صرافی‌ها افت شدیدی داشته و به کف یک‌…

. تعداد آدرس‌های گیرنده و فرستنده رمزارز به صرافی‌ها افت شدیدی داشته و به کف یک‌ساله خود رسیده است. در کف قیمتی بیت‌کوین در جولای ۲۰۲۱ مقدار این شاخص شروع به رشد کرد، اما چنین الگویی در وضعیت فعلی بازار مشاهده نمی‌شود. گفتنی است که چنین شرایطی باعث کاهش حجم معاملات...
.
نمودار پیش‌رو تعداد آدرس‌های فرستنده و گیرنده بیت‌کوین از صرافی‌ها را در طول ز…

. نمودار پیش‌رو تعداد آدرس‌های فرستنده و گیرنده بیت‌کوین از صرافی‌ها را در طول ز…

. نمودار پیش‌رو تعداد آدرس‌های فرستنده و گیرنده بیت‌کوین از صرافی‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص در ماه آوریل افت شدیدی داشته است. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که قیمت همبستگی زیادی با این فعالیت‌ها داشته و افت شدید این شاخص با اصلاح قیمت همراه بوده است. . سوال...