.
بنا بر اخبار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از اردیبهشت‌ماه گیرندگان چک می‌توانند…

. بنا بر اخبار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از اردیبهشت‌ماه گیرندگان چک می‌توانند…

. بنا بر اخبار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از اردیبهشت‌ماه گیرندگان چک می‌توانند علاوه بر سوابق چک برگشتی، سوابق چک‌های در راهِ صادرکننده چک را هم ببینند. . نظر خود را درباره تاثیرات اجرایی شدن این قانون با ما به اشتراک بگذارید. . منبع: SNN . اهمیت: مهم . #چک #قانون...