‌
مدیرعامل دیسکورد (چت‌روم گیمرها) راه‌حل پیش از انتشار این پلتفرم را برای عبور …

‌ مدیرعامل دیسکورد (چت‌روم گیمرها) راه‌حل پیش از انتشار این پلتفرم را برای عبور …

‌ مدیرعامل دیسکورد (چت‌روم گیمرها) راه‌حل پیش از انتشار این پلتفرم را برای عبور از مرزهای مهم وب ۳ منتشر کرد. . پلتفرم پیام‌رسانی سریع دیسکورد در ابتدا به‌عنوان فضایی امن برای چت گیمرها ساخته شد و اکنون در نظر دارد دسترسی ۱۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه خود را به اتریوم...