در پروژه توسعه یورو دیجیتال، بانک مرکزی اروپا ازمشاوره nexi (شرکت رهبر در بازار …

در پروژه توسعه یورو دیجیتال، بانک مرکزی اروپا ازمشاوره nexi (شرکت رهبر در بازار …

در پروژه توسعه یورو دیجیتال، بانک مرکزی اروپا ازمشاوره nexi (شرکت رهبر در بازار پرداخت آنلاین اروپا) بهره خواهد برد. . مدیر nexi بیان کرد: ما در حال همکاری با بانک مرکزی اروپا در طراحی یورو دیجیتال می‌باشیم و معتقدیم این اقدام می‌تواند گامی برای به کمال رسیدن...