خلاصه اخلاق تولید پول نوشته یورگ گوئیدو هولسمن

خلاصه اخلاق تولید پول نوشته یورگ گوئیدو هولسمن

میان اقتصادی که اکنون در جهان وجود دارد و اقتصادی که می‌تواند باشد، از زمین تا آسمان فاصله است. اخلاق تولید پول، ماجرایی است که در اقتصاد فعلی، آگاهانه نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل، اقتصادها بیمار هستند و نمی‌توانند پتانسیل واقعی خود را به نمایش بگذارند.در این...