.
کل اتریوم‌های استیک‌شده در قرارداد اتریوم ‎ ۲. ۰همچنان به افزایش خود ادامه می‌…

. کل اتریوم‌های استیک‌شده در قرارداد اتریوم ‎ ۲. ۰همچنان به افزایش خود ادامه می‌…

. کل اتریوم‌های استیک‌شده در قرارداد اتریوم ‎ ۲. ۰همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد. بیش از ۱۲.۷۶۴ میلیون اتریوم توسط ۳۹۸ هزار ولیدیتور منحصربه‌فرد استیک شده و این میزان بیش‌ از ۱۰٪ از کل حجم در گردش اتریوم است. . نظر شما درباره متمرکزشدن سهام‌گذاری در ETH 2.0 چیست؟ ....