.
میانگین کارمزد شبکه بیت‌کوین به کف دو ماهه خود در مقدار ۰.۰۰۰۰۲۵۷۹ رسیده است. …

. میانگین کارمزد شبکه بیت‌کوین به کف دو ماهه خود در مقدار ۰.۰۰۰۰۲۵۷۹ رسیده است. …

. میانگین کارمزد شبکه بیت‌کوین به کف دو ماهه خود در مقدار ۰.۰۰۰۰۲۵۷۹ رسیده است. کف قبلی این شاخص در ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ ثبت شده بود. افت کارمزد شبکه بیت‌کوین به معنی کاهش فعالیت و تعداد تراکنش‌های شبکه بیت‌کوین است و ضعف در روند قیمتی در کوتاه‌مدت را می‌توان از آن برداشت...