.
طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجرب…

. طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجرب…

. طی روزهای اخیر آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌ و برای اولین بار در تاریخ به ۱۰ میلیون آدرس رسیده‌اند. باوجوداینکه این شاخص همیشه طی تاریخ صعودی بوده و نوسانات کمی را تجربه کرده است، صعود در این شرایط بازار نشان از این دارد که...
۱.
سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌ک…

۱. سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌ک…

۱. سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌کوین دچار ترس شده و بیت‌کوین‌های خود را در ضرر فروخته‌اند. ۲. در مقابل، واحد‌های سرمایه‌گذار بزرگ‌‌تر (با دارایی بین ۱۰۰ تا ۱۰ هزار بیت‌کوین) خونسردی خود را حفظ کرده و فعالیت‌ خاصی...
.
آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین در ماه گذشته رشد زیادی داشت و تعداد آن…

. آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین در ماه گذشته رشد زیادی داشت و تعداد آن…

. آدرس‌های با موجودی بیش از ۰.۰۱ بیت‌کوین در ماه گذشته رشد زیادی داشت و تعداد آن به ۹.۷ میلیون آدرس رسید. با وجود ریزش شدید قیمت در ماه‌های گذشته، روند این آدرس‌ها همچنان صعودی بوده است و رشد مقبولیت بیت‌کوین به عنوان بخشی از سبد دارایی افراد ادامه دارد. . شما چه...