.
ارز VeChain پس از اصلاحی که تا محدوده ۰.۰۳۹ دلار تجربه کرد، درحال حاضر حرکتی ر…

. ارز VeChain پس از اصلاحی که تا محدوده ۰.۰۳۹ دلار تجربه کرد، درحال حاضر حرکتی ر…

. ارز VeChain پس از اصلاحی که تا محدوده ۰.۰۳۹ دلار تجربه کرد، درحال حاضر حرکتی را به سمت قیمت‌های بالاتر شروع کرده است. برای این ارز می‌توان کانالی صعودی را متصور شد که قیمت در اصلاح چند روز قبل، به کف آن واکنش خوبی را نشان داد. . درحال حاضر محدوده۰.۰۶۷ تا ۰.۰۷ اولین...