.۱
شاخص سود/زیان خالص (NUPL) بیت‌کوین با عدد ۰.۴۵۹ به بالاترین سطح خود در یک ماه…

.۱ شاخص سود/زیان خالص (NUPL) بیت‌کوین با عدد ۰.۴۵۹ به بالاترین سطح خود در یک ماه…

.۱ شاخص سود/زیان خالص (NUPL) بیت‌کوین با عدد ۰.۴۵۹ به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده است. بالاترین سطح قبلی یعنی ۰.۴۵۸ در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ ثبت شده بود. .۲ تعداد آدرس‌هایی که بیش از صد بیت‌کوین دارند به پایین‌ترین سطح ۵ ساله خود یعنی ۱۵۶۵۴ رسیده است. .۳ شاخص SOPR...