.
در ادامه زمستان بازار ارزهای دیجیتال، کاردانو روز گذشته زیر ۰.۵۵ دلار معامله ش…

. در ادامه زمستان بازار ارزهای دیجیتال، کاردانو روز گذشته زیر ۰.۵۵ دلار معامله ش…

. در ادامه زمستان بازار ارزهای دیجیتال، کاردانو روز گذشته زیر ۰.۵۵ دلار معامله شد و همین افت قیمت منجر به سقوط ارزش بازار آن از بالای ۲۰ میلیارد دلار به حدود ۱۸.۳ میلیارد دلار گردید. پس از کاهش شدید ارزش بازار کاردانو، این ارز دیجیتال به‌سرعت تنزل رتبه پیدا کرد و به...