.
تا الان این سومین دوره (سیکل) است که بیت‌کوین از ۰.۶۱۸ برگشته، ATH را شکسته، ر…

. تا الان این سومین دوره (سیکل) است که بیت‌کوین از ۰.۶۱۸ برگشته، ATH را شکسته، ر…

. تا الان این سومین دوره (سیکل) است که بیت‌کوین از ۰.۶۱۸ برگشته، ATH را شکسته، ریزش داشته و تا نزدیکی ۱.۲۷۲ آمده است. بعد هم تا مقاومت و نزدیکی باند لاگ ۵۰ ٪ / ۱.۶۱۸ جهش کرده و تا الان به سطح حمایت نزدیک به ۱.۴۷۲ رسیده است. همه این‌ها با ارزش بازار، ماکرو اینوایرومنت...