.
آیوتا درپی ریزش اخیر به مهم‌ترین حمایت خود در محدوده ۰.۵۸ تا ۰.۶۸ دلار رسیده و…

. آیوتا درپی ریزش اخیر به مهم‌ترین حمایت خود در محدوده ۰.۵۸ تا ۰.۶۸ دلار رسیده و…

. آیوتا درپی ریزش اخیر به مهم‌ترین حمایت خود در محدوده ۰.۵۸ تا ۰.۶۸ دلار رسیده و از آن نقطه برگشتی را به سمت بالا داشته است. درصورتی که روند بیت‌کوین نیز صعودی شود، این ارز می‌تواند صعودی تا محدوده ۰.۹۳ دلار را تجربه کند. . اما درصورتی‌که این حمایت معتبر شکسته شود،...