.
ارز الگوراند در پی ریزش‌ روزهایی اخیر سطح بسیار مهم ۰.۶۷ تا ۰.۶۹ دلار خود را ب…

. ارز الگوراند در پی ریزش‌ روزهایی اخیر سطح بسیار مهم ۰.۶۷ تا ۰.۶۹ دلار خود را ب…

. ارز الگوراند در پی ریزش‌ روزهایی اخیر سطح بسیار مهم ۰.۶۷ تا ۰.۶۹ دلار خود را به پایین شکست. این موضوع اصلا خبر خوبی برای این ارز نیست؛ چراکه این سطح مهم‌ترین حمایت این ارز در میان‌مدت بوده است. . درحال حاضر این ارز زیر این محدوده معامله می‌شود و ممکن است با بهتر شدن...