پلتفرم TronDAO اصرار دارد که اتصال USDD با دلار آمریکا در زیر ۰/۹۷ دلار قطع نشده است

پلتفرم TronDAO اصرار دارد که اتصال USDD با دلار آمریکا در زیر ۰/۹۷ دلار قطع نشده است

زمان خبر:2 ثانیه قبلپلتفرم TronDAO یک پرسش و پاسخ کوتاه در مورد وضعیت ذخایر پشتیبان USDD و برنامه‌ های لازم برای سالم نگه داشتن اکوسیستم نقدینگی خود به اشتراک گذاشت.خیر، اتصال USDD با دلار قطع نشده استنمایندگان TronDAO در حساب رسمی توییتر خود تأکید کردند که افت مداوم...