.
قیمت در یک کانال نزولی در محدوده ۰.۹ تا ۱ دلار قرار دارد. این محدوده با توجه ب…

. قیمت در یک کانال نزولی در محدوده ۰.۹ تا ۱ دلار قرار دارد. این محدوده با توجه ب…

. قیمت در یک کانال نزولی در محدوده ۰.۹ تا ۱ دلار قرار دارد. این محدوده با توجه به تعدد واکنش‌های قیمت نسبت به آن، حمایت بسیار مهمی محسوب می‌شود و نفوذ قیمت، احتمال شکست آن را بالا برده است. اگر این سطح حفظ شود، رشد قیمت تا محدوده ۱.۲ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه)...