۱.
از زمانی که قیمت به زیر محدوده ۴۰ هزار وارد شده است، شاخص ضرر محقق شده هنوز ت…

۱. از زمانی که قیمت به زیر محدوده ۴۰ هزار وارد شده است، شاخص ضرر محقق شده هنوز ت…

۱. از زمانی که قیمت به زیر محدوده ۴۰ هزار وارد شده است، شاخص ضرر محقق شده هنوز تغییر زیادی نداشته‌ و این در حالی است که شکست قبلی به زیر ۴۰ هزار در ۲۱ ژانویه باعث افزایش شدید این شاخص شده بود. ۲. این موضوع در نمودار میانگین متحرک ۲۴ ساعته آن نیز کاملا مشهود است و تحقق...