.۱
الگوی Shooting Star بیت‌کوین با بسته شدن کندل هفته گذشته تایید شده است. نمودا…

.۱ الگوی Shooting Star بیت‌کوین با بسته شدن کندل هفته گذشته تایید شده است. نمودا…

.۱ الگوی Shooting Star بیت‌کوین با بسته شدن کندل هفته گذشته تایید شده است. نمودار بیت‌کوین خبر از نزول بیشتر قیمت دارد؛ چراکه هفته گذشته کندل نسبتا قدرتمندی در جهت نزول ثبت شد و الگوی ستاره دنباله‌دار را نیز تایید کرد تا شرایط بیت‌کوین برای صعود چندان مناسب نباشد. .۲...