۱.
بسته نشدن‌ کندل‌های روزانه بالای محدوده قیمت ۴۷،۴۰۰، از اهمیت این محدوده به ع…

۱. بسته نشدن‌ کندل‌های روزانه بالای محدوده قیمت ۴۷،۴۰۰، از اهمیت این محدوده به ع…

۱. بسته نشدن‌ کندل‌های روزانه بالای محدوده قیمت ۴۷،۴۰۰، از اهمیت این محدوده به عنوان مقاومت خبر می‌دهد. تجمیع وال‌ها در محدوده ۴۴،۳۵۵ باعث حمایت از قیمت بیت‌کوین در محدوده فعلی شده است. ۲. با ریزش ۳ روز پیش بیت‌کوین، قیمت ۴۵‌ هزار دلار نقش حمایتی جدید خود را به‌خوبی...