۱.
به نظر می‌رسد که بیت‌کوین در حال نوسان در یک الگوی کنج است که الگویی نزولی مح…

۱. به نظر می‌رسد که بیت‌کوین در حال نوسان در یک الگوی کنج است که الگویی نزولی مح…

۱. به نظر می‌رسد که بیت‌کوین در حال نوسان در یک الگوی کنج است که الگویی نزولی محسوب می‌شود. هر چند برای تایید و اطمینان از این موضوع باید منتظر شکست کف الگو (تریگر) بود. در حال حاضر مهم‌ترین حمایت قیمت در محدوده ۲۸،۶۰۰ تا ۲۸،۸۰۰ قرار دارد. ۲. با بررسی تراکم سفارشات در...
۱.
به نظر می‌رسد که آلت‌کوین‌ها برای رشد قیمتی آماده می‌شوند. چندین آلت‌کوین حما…

۱. به نظر می‌رسد که آلت‌کوین‌ها برای رشد قیمتی آماده می‌شوند. چندین آلت‌کوین حما…

۱. به نظر می‌رسد که آلت‌کوین‌ها برای رشد قیمتی آماده می‌شوند. چندین آلت‌کوین حمایت‌های مهم قیمتی خود را دوباره پس گرفته‌اند و ADA یکی از آن‌ها بوده است. کاردانو جهش بسیار خوبی را دیروز به ثبت رساند و در حال حاضر نسبت به هفته گذشته ۲۵٪ رشد داشته است. شباهت الگوی تشکیل...