۱.
روز گذشته به‌طور خالص ۲۰۲۰ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. جریان خالص بیت‌کوین …

۱. روز گذشته به‌طور خالص ۲۰۲۰ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. جریان خالص بیت‌کوین …

۱. روز گذشته به‌طور خالص ۲۰۲۰ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. جریان خالص بیت‌کوین در دو هفته گذشته اکثرا منفی بوده و ورودی سنگینی در آن مشاهده نشده است. ۲. روز گذشته به‌طور خالص ۱۰۲۶ اتریوم وارد صرافی‌ها شد. جریان خالص اتریوم در دو هفته گذشته به‌شدت منفی بوده و ورودی...
۱.
روز گذشته ۹۷۷ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. در دوهفته گذشته خروج بیت‌کوین از …

۱. روز گذشته ۹۷۷ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. در دوهفته گذشته خروج بیت‌کوین از …

۱. روز گذشته ۹۷۷ بیت‌کوین از صرافی‌ها خارج شد. در دوهفته گذشته خروج بیت‌کوین از صرافی‌ها نسبتا بیشتر بوده و دو روز پیش یک خروج سنگین با حجم ۳۸،۶۸۷ بیت‌کوین اتفاق افتاده است. ۲. روز گذشته ۷،۲۴۵ اتر به طور خالص وارد صرافی‌ها شده است. جریان ورود و خروج اتریوم در دو هفته...