۱.
سرمایه‌گذارهای بلندمدت همچنان اتریوم‌های خود را جابه‌جا نکرده‌اند. تعداد کوین…

۱. سرمایه‌گذارهای بلندمدت همچنان اتریوم‌های خود را جابه‌جا نکرده‌اند. تعداد کوین…

۱. سرمایه‌گذارهای بلندمدت همچنان اتریوم‌های خود را جابه‌جا نکرده‌اند. تعداد کوین‌های اتریوم که آخرین بار بین ۱ تا ۲ سال پیش جابه‌جا شده‌اند، به اوج ۱۴ ماهه خود در عدد ۲۵،۶۳۵،۹۳۸ رسید. ۲. با کاهش فعالیت در شبکه اتریوم، کل گس فی پرداخت‌شده در شبکه اتریوم (میانگین متحرک...