.
۱.
سود ماینر‌ها به کف ۶ ماهه خود در عدد تقریبی ۱.۹۲ میلیون دلار رسیده ‌است. کف…

. ۱. سود ماینر‌ها به کف ۶ ماهه خود در عدد تقریبی ۱.۹۲ میلیون دلار رسیده ‌است. کف…

. ۱. سود ماینر‌ها به کف ۶ ماهه خود در عدد تقریبی ۱.۹۲ میلیون دلار رسیده ‌است. کف ۶ ماهه قبلی در تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ و عدد ۱.۹۳ میلیون دلار مشاهده شده بود. . ۲. میانگین متحرک ۷ روزه کل کارمزد پرداختی شبکه اتریوم به کف ۴ ماهه ۱.۱۷ میلیون دلار رسیده است. کف قبلی در تاریخ...