.۱
شب گذشته بیت‌کوین با حرکتی سریع به سمت بالا حرکت کرد اما این حرکت ماندگار نبو…

.۱ شب گذشته بیت‌کوین با حرکتی سریع به سمت بالا حرکت کرد اما این حرکت ماندگار نبو…

.۱ شب گذشته بیت‌کوین با حرکتی سریع به سمت بالا حرکت کرد اما این حرکت ماندگار نبود و قیمت تقریباً تمام صعود خود را برگشت. سایه بلند کندل اخیر بیت‌کوین می‌تواند باعث نزول بیشتر بیت‌کوین شود. همچنان میانگین متحرک ۱۰۰ روزه اولین مقاومت پیش‌روی قیمت است‌. .۲ در تایم فریم ۱...